test

Urvalet Executive

Vi rekryterar för framtiden

Urvalet Executive är ett ledande och nytänkande företag inom Rekrytering, Executive Search och ledarutveckling.

Med 25 års erfarenhet av rekrytering och Executive search så vet vi att det krävs specifik kompetens för att framgångsrikt rekrytera chefer och specialister.


Sedan vår start har vi byggt upp och vårdat ett unikt nätverk av kandidater. För oss handlar det om att kompetenssäkra våra kunders framtid! Vi erbjuder professionella tjänster inom Executive search, rekrytering och Interimslösningar, affärsdrivet HR och utbildning inom strategisk kompetensförsörjning,


Fast Track rekrytering! Kontakta oss idag för offert:

Vi har stöttat många uppdragsgivare genom åren till framgångsrika tillsättningar. Nedan kan du ta del av några av våra tillsatta publika uppdrag.