Våra Tjänster

Våra tjänster

Vi erbjuder professionella tjänster inom affärsdrivet HR, strategisk kompetensförsörjning, Executive search, rekrytering och Interimslösningar. 

VI REKRYTERAR MED TYDLIGHET OCH VETENSKAPLIGT STÖD
Urvalet är specialiserad inom rekrytering och executive search med 20 års erfarenhet av urval och personbedömning. För våra uppdragsgivare innebär det att vi genom vår långa erfarenhet kan bidra med råd och kunskap som stärker våra uppdragsgivares verksamhet och ger precision vid tillsättning av nya ledare och chefer. Vi arbetar i flera branscher men är specialiserade inom rekrytering i besöksnäringen med ett unikt nätverk av chefer och specialister. Våra konsulter har hög kompetens inom rekrytering och är certifierade användare av psykologiska tester vid personbedömning i arbetslivet. Vi eftersträvar långsiktiga samarbeten och ser nöjda och återkommande kunder som ett bevis på att vi har lyckats.
REKRYTERA IN PÅ TIDSBEGRÄNSAT UPPDRAG
Rekrytera in på tidsbegränsat uppdrag Urvalet erbjuder kvalificerade Interimchef-lösningar. Att på konsultbasis anlita en erfaren specialist eller chef, har blivit ett självklart val för många företag. Interimslösningar innebär att man med kort varsel, under en flexibel tidslängd anlitar en professionell och operativ person med lång erfarenhet från liknande situationer. En Interim Manager är en trygg källa av kunskap och expertis. Många gånger är lösningen som en räddare i nöden och vem vet, det kanske till och med leder till en vidare anställning!
BLI EN FRAMGÅNGSRIK ARBETSGIVARE GENOM ATT JOBBA TALANGSMART.

Att fokusera på hållbar kompetensförsörjning genom ett systematiskt arbetssätt för hur attrahera, utveckla och engagera och långsiktigt behålla rätt medarbetare är direkt avgörande och ger dig som är arbetsgivare stora konkurrensfördelar.

 

Vi hjälper dig med analys och framtagande av Talangstrategi, skräddarsydd utifrån din verksamhet! Kontakta någon av våra Talent Management konsulter för ett möte och/- eller offert.

HUR BYGGER JAG DET BÄSTA TEAMET?
Det finns inget roligare än att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. Och det är först då det händer något med affärsresultatet! Men teamandan kommer inte av sig själv. Samarbete måste tränas! Vi har haft förmånen av att arbeta med grupputveckling sedan vår start 2001 och vi är stolta över hur vårt arbete har gjort skillnad i den dagliga verksamheten, hos våra kunder. Urvalet har utvecklat ett antal skräddarsydda workshops för ledningsgrupper/- team med syftet att stärka samarbetet inom gruppen. Du får en fördjupad insikt om den egna ledarstilen, träna din kommunikativa förmåga och vi ger dig en ökad förståelse för dina medarbetares olika drivkrafter. Tillsammans skapar vi effektiva, dynamiska ledningsgrupper med stark teamkänsla.
URVALET AFFÄRSCOACHING ÄR EN EFFEKTIV COACHINGSPLATTFORM DÄR VI GEMENSAMT UTVECKLAR ERT FÖRETAG
Vi erbjuder strategisk rådgivning som hjälper dig att planera, prioritera och utföra dina viktiga affärsstrategier på ett effektivt sätt. På så vis stöttar vi den långsiktiga utvecklingen av din verksamhet. Våra affärscoacher har bred kunskap och lång erfarenhet av att ge råd åt företag och deras ägare.  Vårt chefscoaching program vänder sig till chefer med några års ledarerfarenhet. Rollens krav på specifika kompetenser och beteenden ställs mot chefens faktiska dito. Utvecklingsområden identifieras och en plan skapas. Syftet är att chefen ska nå sina yrkesmässiga och individuella mål och därmed nå sin fulla potential i syfte att bidra maximalt till verksamhetens utveckling.

URVALET HÅLLER LÖPANDE UTBILDNINGAR I OLIKA KONSTELLATIONER. JUST NU HAR VI TRE AKTUELLA UTBILDNINGAR MEN VI KAN ÄVEN SKRÄDDARSY EFTER DITT FÖRETAGS BEHOV.

Träffsäker rekrytering: En utbildning förankrad i Kompetensbaserade rekrytering – för dig som vill bli skickligare och mer träffsäker i din rekryteringsprocess. Kanske är du rekryterande chef eller arbetar med rekrytering på en HR avdelning. Utbildningen kommer att förändra ditt sätt att rekrytera och ger dig en konkret kompetensbaserad verktygslåda genom hela rekryteringsprocessen.

 

Hur du blir en talangsmart arbetsgivare: En utbildning för dig som vill inspireras och utvecklas kring hur ditt företag kan bli en mer talangsmart arbetsgivare. Konkreta tips, varför behövs det och vad blir effekten.

 

LinkedIn – ditt professionella skyltfönster i praktiken: En utbildning för dig som vill börja använda LinkedIn eller redan har en LinkedIn profil och vill fördjupa dig ytterligare i verktyget – samt få konkreta tips, råd och hjälp hur du kan utveckla, vässa till och nyttja din profil på ett mer optimalt sätt för nya karriärmöjligheter.

Kom i kontakt med oss

Ditt ärende gäller