Arbeta evidensbaserat- avgörande i tider med fake news och brist på källkritik

Det går fort i vår kunskapsekonomi. Idag delar vi kunskap utan att förvänta oss något tillbaka vilket i sig är fantastiskt. Men för att motverka att information utan värde eller falsk information sprids arbetar våra största plattformar aktivt med att förbättra sin algoritmer för att primera relevant, sanningsenligt och värdeskapande content. Med andra ord är det viktigare än någonsin att arbeta med evidens i en värld med konstant informationsintag.

Det senaste begreppet som diskuterades hett på Forskardagen 2018 är R2B – Research to Business. Hur kan forskare nå ut med sin forskning och annan evidensbaserad kunskap till organisationer och företag. I dessa tider klättrar Integritet och säkerhet på listan vad som är viktigt bland medarbetare och blir bara viktigare.

Urvalet har sedan vår start hållit oss ajour på den senaste forskningen och statistiken för att konstant utmana vårt tänk och arbetssätt. Vi arbetar evidensbaserat och gör det vi kan för att sprida kunskap i vår bransch.

Vi listar några tips för en säkrare rekryteringsprocess:

  • Basera inte ditt val på färgtest/personlighetstest utan låt det vara ett komplement för att kartlägga kommunikation och drivkrafter
  • Kompetensbaserad rekrytering genom strukturerade djupintervjuer
  • Tydliggör för dina kandidater hur deras uppgifter behandlas
  • Var transparent och ärlig i din kommunikation kring processen med kandidater