NyheterX

Vad innebär fördomsfri rekrytering?

I en tid där kompetensbristen är företagsledningens största utmaning är det viktigt att sätta kandidatens behov i fokus snarare än arbetsgivarens. Trots det är det många som rekryterar enbart genom att lyssna på sin magkänsla.

Det är lätt att tro att fördomsfri rekrytering är arbetspsykologiska tester och kompetensbaserade frågor vid en intervju när det i själva verket är mycket mer än så. Ditt mind set behöver vara fördomsfritt och verktygen för hantering av processer ska kunna (ett första steg för urval) dölja namn, ålder, kön mm. s

Oavsett om vi tror det eller inte tar vi beslut utifrån vår egen bakgrund, kemi och tycke. Vi kan även ta omedvetna beslut kring val av kandidaten baserat på var hen bor i förhållande till kontor, intressen eller familjesituation.

Fördomsfri rekrytering bör vara en självklarhet för alla som rekryterar. En undersökning från TNG visar att 73% upplever att de blivit bortvalda i en rekryteringsprocess på felaktiga och diskriminerande grunder. Se nedan;

  1. Ålder 64%
  2. Utseende 24%
  3. Kön eller överskridande identitet 15%
  4. Etniskt ursprung 13%
  5. Funktionsnedsättning 3,4%

T ex visar en undersökning från BBC* att jobbsökande med ett engelskklingande namn blev kallade till tre gånger så många intervjuer som kandidater med arabiskt namn. Detta trots att ansökningarna i övrigt var identiska.

Att rekrytera fördomsfritt innebär att du har en lika-behandlande process där du inte diskriminerar på grund av kön, ålder, religion mm.

Tips för dig som ska ansvara för en fördomsfri rekryteringsprocess:

Kompetens och potential ska vara i fokus!
Rekrytera evidensbaserat med erkända metoder
Efterfråga kandidatens drivkrafter snarare än privata intressen och familjesituation
Säkerställ att din kandidat känner sig bekväm och välkommen
Stirra dig inte blind på ålder. Äldre har erfarenheten och helhetsbilden och de yngre hungern och ny kunskap – det är kombinationen som är viktig
Transparent kandidatupplevelse
Säkerställ att första urval är baserat på kompetens och inte foto eller personligt brev. Kandidaterna kan vara anonyma där ålder, foto eller personligt brev inte syns i ett första urval
Inkluderande jobbannonser
Kandidater vill enligt TNG’s undersökning ha detta i en arbetsannons:

Att rekrytera fördomsfritt bidrar inte bara till en mer hållbar arbetsmarknad, rekryterar du inte fördomsfritt går du miste om mångfald, högre innovation och affärsnytta på ditt företag! Urvalet har arbetat fördomsfritt sedan 2001 och hjälper dig gärna när du vill basera ditt val på kompetens snarare än din magkänsla.