Talent Management – Att behålla medarbetare

850_9107

Talent Management – Att behålla medarbetare

Feb 2019 – Kostnadsfritt
Seminariumet lyfter frågorna kring hur chefer på bästa sätt kan skapa en strategisk plan för att fånga upp och hantera talanger/medarbetare i olika faser och skeden.

Related Posts