Stick ut som arbetsgivare med ditt EVP

Fler företag har satt ner foten och vill inte vara med i lönetävlingarna för att kriga med andra arbetsgivare. I Tech-branschen blir det extra tydligt där lönerna bara ökar som resultat av kompetensbristen. Istället hamnar fokus på att sticka ut genom att erbjuda andra förmåner och en kultur som tilltalar.

Bankbranschen är inget undantag när det kommer till kompetensbristen. Banken ING arbetar hårt för att attrahera och behålla medarbetare. För att ständigt visa medarbetare att de är viktiga så lägger de fokus på lösa medarbetarnas behov på arbetsplatsen. I tider där arbetsliv och privatliv glider samman löste de till exempel barnpasssning på arbetet under en tid det var strejk vilket uppskattades otroligt av medarbetarna.

Urvalet listar några punkter du kan tänka på för att sticka ut:

Våga vara aktuell och anpassningsbar som arbetsgivare

Arbeta med att göra skillnad som arbetsgivare, t ex CRS-arbetet

Satsa på inspirerande ledare

Våga se och lära från andra branscher – korsbefrukta

Satsa på mångfald för att skapa en mer dynamisk och givande miljö. Trots att 64% av alla svenska chefer säger sig vilja ha mångfald på sina arbetsplatser upplever bara 25% av medarbetarna att det är så.*2

Ta vara på individuella drivkrafter

Arbeta aktivt med kultur och involvera medarbetarna – kultur är levande och ska aldrig slås fast

Hitta medarbetarnas lust istället för att tävla för resultat. Glädjen av att vinna är mindre än rädslan och ångest att förlora

Stick ut genom att synliggöra HR-initiativ internt och externt

Skapa en miljö där medarbetarna får vara dom själva

Var noga med individens utveckling på arbetet

1.* ING

2.* Undersökning av Yrkesdörren